Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

FÖRELÄSNINGSARKIV

 

Sexologi i psykoterapeutiskt behandlingsarbete

Fredag den 3 december 2021

09:00–12:00 Malin Drevstam

”Hur kan vi hjälpa våra klienter att hitta, förstå och fördjupa sin lust?”

Att sakna sexlust är ett av de vanligaste skälen till missnöje med sexlivet. Malin kommer att fokusera på kartläggning av, och vanliga orsaker bakom, låg sexlust med betoning på betydelsen av våra erfarenheter inom relationer och anknytning.

Malin Drevstam är socionom, leg. psykoterapeut och sexolog. Hon har en privat mottagning där hon träffar individer och par som har olika sexuella svårigheter. Malin föreläser och undervisar också i sexologi och har även skrivit flera böcker.
 

13:00–16:00 Hanna Möllås

”Att samtala med patienter om sexualitet”

När vi som terapeuter möter individer och par som har bekymmer med sexlivet är det bra om vi har kunskap om hur vi hjälper dem på bästa sätt. Hanna kommer att fokusera på att ge verktyg för att förstå och prata om detta ämne på ett hjälpsamt sätt.

Hanna Möllås är leg. barnmorska, leg psykoterapeut med familjeinriktning samt har även flera auktorisationer i sexologi. Hon föreläser kring sexuell hälsa och driver en samtalsmottagning med inriktning mot dessa frågor. Hon har författat flera böcker och driver Lustpodden, om lust och relationer i terapi.
 


Inbjudan till föreläsning med Görel Fred tisdagen den 13 mars 2018
ATT FÖRSONAS MED SIN BARNDOM
– OCH KANSKE MED SINA FÖRÄLDRAR
Görel Fred, socionom, familjeterapeut och leg. psykoterapeut 
Systemcafé 8 november med Suzanna Boman och Anna Kandell

Samtal om sexualitet och sexuell problematik

.pdf Referat av Maria Åman
Litteraturtips från föredragshållarna: Journal of Couple and Family Psychoanalysis


Famös arrangerade tre föreläsningar om parterapi i Kalmar 24 januari 2017

Madeleine Cocozza: Strukturell parterapi – teori och klinisk praktik
.pdf Presentationsbilder

Tommy Waad: Emotionally focused therapy for couples, EFT
.pdf Presentationsbilder

Sara Carlsson: IBCT – Integrative behavioural couples therapy
.pdf Presentationsbilder


 

 


Copyright © Famös 2022-01-31 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft