Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv


Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Familjeterapeuter reflekterar

Vi i styrelsen har ambitionen att öka dialogen med våra medlemmar. I den andan kommer olika styrelsemedlemmar att presentera en reflektion varje månad på Famös hemsida. Först ut var Madeleine Cocozza i september 2019. Vår tanke är att också du inkommer med reflektioner angående frågor som rör vår förening (Famös) och vår behandlingsmetod (familjeterapi). Dina reflektioner kan vara ställda till oss i styrelsen men också till övriga medlemmar och då kan vi publicera dem på hemsidan.

”Jag har gjort som du sa!” – Tonårstjejen kommer in på mottagningen och slår sig ned. Jag tänker med viss bävan – vad har jag sagt?!

Vi hade börjat träffas utifrån familjerelationerna med anledning av att en familjemedlem var sjuk och hur det påverkat henne. Vid senaste samtalet hade hon lyft hur orolig hon var även för olika kompisrelationer, framförallt när de inte svarat på det hon skrivit på olika sociala medier, etc. Vi hade jobbat med hur hon använde mobilen, vad den var bra för och när den faktiskt kunde vara till besvär. Vi pratade om vad hon skulle önska hände om jag haft ett trollspö och gjorde allt bra? Om katastroftankar – vad var det värsta som kunde hända? Och hur tänkte hon att det var för andra, hur påverkade mobilen henne själv, och hur skulle det vara att stänga av mobilen ett tag? Vem skulle påverkas mest och hur? Hur länge skulle det gå innan hon skulle känna sig tvungen att titta? Vad trodde hon skulle hända?

Nu började hon berätta om att hon lyckats låta bli mobilen i ett par dygn! Vad hade det fått för konsekvenser? Vi började skriva på tavlan, plus och minus. ”Det har varit bra för familjen”, sa hon. På vilket sätt menar du att det varit bra för familjerelationerna? Hon funderade en stund och sa, ”Jag fick mer tid för att lyssna på dem, jag blev inte så irriterad, för utan mobilen blev jag inte avbruten hela tiden, vilket gjorde att jag blev mindre vresig … det blev en positiv spiral, när jag tänker på det efteråt.” ”Jag fick också mera tid för annat jag vill göra på min fritid.”

Vad tar du med dig av att du vågade testa detta? ”Jag har redan tagit bort vissa funktioner och jag funderar på att ha en mobilfri dag i veckan, jag tror faktiskt att det skulle gå.”

Familjeterapeuten funderar i sitt inre kring effekter på våra relationer i familjen…. Hur mycket påverkar yttre faktorer, som alla skärmar? Vi möter ofta i parterapi, och familjerådgivning en stor oro och irritation på varandra med anledning av mobilanvändandet. Flera beskriver även stressreaktioner och det finns ett allt större behov av att arbeta med stresshantering, att få hjälp att fokusera på tid för återhämtning, familjer och relationer och hur hitta förhållningssätt till vår skärmanvändning. Här har familjeterapin en viktig funktion.

Vad är återhämtning för dig? Hur länge har du vågat prova att låta bli mobilen? Vilka vinster skulle du göra?

Oktober 2019

Gunilla Ringdahl

socionom/leg psykoterapeut

Anm: Uppgifterna i texten är avidentifierade och korrigerade så att igenkänning ej är möjlig.


Inställd föreläsning och nytt innehåll 8 nov 2019

Tyvärr har Kerstin Palmér på grund av sjukdom tvingats ställa in sin medverkan den 8 november

Famös erbjuder nu till samma kostnad en föreläsning med Lena Svedin och Madeleine Cocozza i reflekterande position. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Cocozzas bok Forma din professionella personlighet som utkom i våras på Studentlitteratur. Boken vänder sig till professionella inom vård, skola och omsorg och tar upp frågeställningar som:
 

• Den ojämlika relationen.

• Den professionelles kommunikation – att utforma sin professionella rock.

• Vad innebär professionell neutralitet och professionell empati?

• Hur vårdar professionella sin professionella plattform?

Madeleine föreläser och Lena reflekterar och berätta hur hon gör.
 

Praktisk information

• Om du anmält dig till Kerstin Palmers föreläsning och gärna går på föreläsningen med Madeleine Cocozza och Lena Svedin
   behöver du inte göra någonting.

• Om du var anmäld och väljer att inte komma meddelar du Håkan Petterson, khpettersson@gmail.com, och du får avgiften i
   retur.

• Om du ej hade anmält er men gärna vill gå på föreläsningen med Madeleine Cocozza och Lena Svedin: Känn dig varmt
   välkommen!

Tid: Den 8 nov kl. 13–16. Paus för fika.

Plats: Missionskyrkan i Linköping, sal: Ängeln.

Kostnad: 250 kr för medlemmar i Famös och 350 kr för övriga.

Anmälan: Betala in anmälningsavgiften till pg nr: 24 67 84-3.
Obs! Viktigt att du anger ditt namn och e-postadress.
Sista anmälningsdag är den 30 oktober. Det går även att betala in med Swish 123 533 37 37 (vid ev. fakturafrågor kontakta Jessica Gamble, info@sam-talet.se).

Famös sponsrar denna utbildning så att priset för den enskilde hålls nere.

Medlem i Famös blir du som vill genom att betala in 300 kr till vårt plusgironummer: 24 67 84-3. Ange namn, adress och e-postadress.

Famös styrelse hälsar er varmt välkomna!
 


Välkommen till en heldag med Karl Tomm i Linköping 21 nov 2019

En handledares och behandlares perspektiv!

Torsdag 21 november kommer Karl Tomm hålla föreläsning och workshop mellan 9:00–16:00, på Linköpings universitet, Linköping. Information om sal kommer senare.

Professor Karl Tomm kommer att stilla vår nyfikenhet kring frågornas magi och andra processer i olika kontexter, som här i handledningens.

Karl har en lång erfarenhet som både behandlare och handledare inom det Systemteoretiska fältet. Han är verksam i sin hemstad Calgary som professor i psykiatri. Karl är en av förgrundsgestalterna för den andra ordningens cybernetik. Han är det i hela sin gestalt (sagt av oss som träffat och umgåtts med honom). Detta vid sidan om ett djupt intresse för systemteori, narrativ teori, socialkonstruktivism.

Det som format Karls arbete är det terapeutiska inflytandet över arbetet med familjer och hur vi terapeuter kan påverka familjesystemet med olika interventioner i vårt frågande.

Han var länge en självklar del av Milanoskolans systemiska terapi och ryktet säger att han även handlett Milanoteamet. Vilket vi får möjlighet att ta reda på under denna dag med honom. Dessutom har han varit verksam under lång tid som både utbildningshandledare och verksamhetshandledare inom det systemteoretiska fältet.

Pris: 1 200:- kr vilket betalas till Sveriges förening för Systemteoretisk Handledning/SFSH,
bg 5367-0832.

Anmälan skickas till Irene Pedersen, irene@familjeterapi.at, eller Cecilia Örnemark, cecilia@ornemark.info, senast den 7 oktober 2019.
 

Arrangörer: Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning/SFSH och Handledar- och lärarutbildningen i familjeterapi systemteoretisk inriktning, Linköpings universitet, i samarbete med Martin Söderquist och Cecilia Örnemark.


Familjeterapeuter reflekterar

Vi i styrelsen har ambitionen att öka dialogen med våra medlemmar. I den andan kommer olika styrelsemedlemmar att presentera en reflektion varje månad på Famös hemsida. Vår tanke är att också du inkommer reflektioner angående frågor som rör vår förening (Famös) och vår behandlingsmetod (familjeterapi). Dina reflektioner kan vara ställda till oss i styrelsen men också till övriga medlemmar och då kan vi publicera dem på hemsidan.

Under hösten 2018 blev jag kontaktad av olika styrelsemedlemmar i Famös på grund av att ingen ville åta sig ordförandeskapet i föreningen. Det var lika illa ställt med kassörskapet. Jag funderade och tackade ja till uppdraget. Men innan jag fattade mitt beslut så reflekterade jag över meningen med uppdraget och ytterst föreningens vara eller icke vara. Är det någon mening med att ha en förening som driver familjeterapin som metod? Är familjeterapi en metod att driva? Är det inte tid för att lägga ner familjeterapi som metod och införliva den i KBT och andra metoder? Har familjeterapi en framtid som särskild och artskild metod? Som studierektor för steg 2 på LiU i är frågan inte ny för mig; jag behöver ofta stå upp för familjeterapi som metod och dess existensberättigande.
 

Vad berättigar då denna metod som ofta felaktigt lyfts fram som evidensbefriad?

En familjeterapeut som vilar på systemteoretisk grund lyfter psykisk ohälsa och lidande från den enstaka individen till de olika system/miljöer människan lever i. När illamåendet inte beror på individens inre tillstånd, utan på relationerna/systemen som omger denne är familjeterapin en oerhört kraftfull metod med verktyg att tillsammans med systemen/familjerna förändra relationerna på ett sätt som medför mindre lidande, symtombefrielse och större frihet. Jag kan inte nog betona vikten av denna metod för barn som inte har marginell frihet och förmåga att förstå eller förändra relationerna/systemen som omger dem. Det gör oss familjeterapeuter också till barnambassadörer som i barnets tjänst; kan hjälpa till att reducera eller eliminera symtom.

Så för mig är svaret på frågan om familjeterapi som metod har ett existensberättigande enkel att svara på; ja, det har den! De 12 åren jag arbetat som studierektor för steg 2 har endast stärkt mig i min uppfattning. I tider då individualismen har en så stark framtoning behöver vi som förstår vikten av relationer för människors välbefinnande samlas på olika sätt för att markera, vattna och värna om den metod som tillåter oss att arbeta med människor utifrån detta perspektiv. Därav är Famös viktig.

Föreningen, du och din aktiva medverkan i föreningen, på det sätt du kan, är idag viktigare än någonsin. Famös behöver fler medlemmar; hjälp oss att bevara föreningen/metoden genom att rekrytera medlemmar!

Augusti 2019

Madeleine Cocozza

Ordförande Famös

 

 

 


Copyright © Famös 2019-10-19 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft