www.famös.se

 

FAMÖS är en lokal-förening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


INBJUDAN! Kära FAMÖS-medlem!

Hur vill du använda vår förening?

Du inbjuds/kallas till en diskussions-, idé och samtalskväll där föreningen bjuder på fika med smörgås.

Under kvällen kommer vi även att ha vårt årsmöte där alla är välkomna att delta.

Nya styrelsen är redan vidtalad. Vi träffas måndag 18 februari 2019 kl 18:00 till senast kl 20:30.

Lokal: Fontänen, Vagnhallen

Adress: Västra vägen 32, Linköping

Anmälan med antal, namn och ev. specialkost senast 8 feb 2019 till ginninglotta@gmail.com.

 • Bifogar dagordning för årsmötet.

 • Vill också påminna och uppmana att det åter är dags att betala in medlemsavgiften 300 kronor
   för 2019 till plusgirokonto 24 67 84-3. Kom ihåg att skriva namn och e-postadress!

Varmt välkomna önskar FAMÖS styrelse!

Annika Daveby-Karlquist, Lotta Ginning, Kerstin Lodén Gustafson, Lena Josefsson, Jenny Augustsson och Gunilla Ringdahl.

 


  Sök stipendium!

Vi vill påminna om att du kan söka stipendium från FAMÖS!

Syftet med stipendiet är att stödja medlemmars möjligheter till fortbildning genom deltagande på kongresser, föreläsningar eller andra fortbildningstillfällen. Ge inspiration och fördjupning eller stödja din forskning med anknytning till familjeterapiområdet.

Klicka här för några exempel på beviljade och genomförda stipendieresor


Här hittar du exempel från tidigare nummer av  vår nyhetstidning Feedback, som just nu är vilande:

1/2010, 2/2010, 1/2011, 2/2011, 1/2012, 2/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013


FÖRELÄSNINGSARKIV

Inbjudan till föreläsning med Görel Fred tisdagen den 13 mars 2018
ATT FÖRSONAS MED SIN BARNDOM
– OCH KANSKE MED SINA FÖRÄLDRAR
Görel Fred, socionom, familjeterapeut och leg. psykoterapeut

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


 
Systemcafé 8 november med Suzanna Boman och Anna Kandell

Samtal om sexualitet och sexuell problematik

.pdf Referat av Maria Åman
Litteraturtips från föredragshållarna: Journal of Couple and Family Psychoanalysis

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Famös arrangerade tre föreläsningar om parterapi i Kalmar 24 januari 2017

Madeleine Cocozza: Strukturell parterapi – teori och klinisk praktik
.pdf Presentationsbilder

Tommy Waad: Emotionally focused therapy for couples, EFT
.pdf Presentationsbilder

Sara Carlsson: IBCT – Integrative behavioural couples therapy
.pdf Presentationsbilder

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

   

Terapeuten i centrum – hur tar vi hand om oss själva? 18 november 2015
Systemcafé med Rolf holmberg, Monica Alexandersson och Maria Jannert

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Två familjeterapeutiska modeller föreläsningar med Åsa Jacobsson och Jens Mebius, den 20 april 2015 i Linköping.
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Vetenskapligt symposium den 22–23 oktober 2014 i Linköping.
Föreläsningsbilder hittar du på www.sfft.se, i backspeglen.
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Familjeterapi vid Anorexia Nervosa

11 mars 2014. Ulf Wallin är överläkare, leg psykoterapeut (familjeterapeut) och har disputerat med en avhandling om familjeterapi och familjefunktion vid anorexia nervosa. Han har arbetat mer än 25 år vid ätstörningsenheten i Lund. Han arbetar även som forsknings- och utvecklingsledare vid Kompetens Centrum Ätstörningar Syd.
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Våld i familjen. Två behandlingsmodeller presenteras av representanter från BUP Elefanten, Barnahus och Linköpings mansjour.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Madeleine Cocozza,

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

Från föreläsningen med Anders Broberg.

Parsamtal och depressioner, en sammanställning av aktuella forskningsresultat.

 

   

Copyright © Famös 2019-02-09 info@famos.se